diensten

Vertalingen

Momenteel vertaal ik de volgende combinaties:
Nederlands > Engels
Engels > Nederlands
Duits > Nederlands
Duits > Engels

Één ding is zeker: de vertaling heeft flow.

Ik kan ook de tekst die je al hebt verbeteren of samenvatten in een andere taal.

Voor andere diensten staat hieronder een greep uit de mogelijkheden.

Copywriting

Voor marketingwebsites en social media.

Feedback op scripties, verslagen en presentaties

Als voormalig docent Engels en student weet ik als geen ander waar je op moet letten. Ik kan je werk nakijken, je feedback geven of we gaan er samen even goed voor zitten zodat je zelf academisch leert schrijven.

Onderzoek

Mijn onderzoeksgebied is interculturele communicatie binnen de Engelse taal en cultuur. Ik doe ook interdisciplinair onderzoek waarbij ik inzichten uit taalkunde, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, geschiedenis, en communicatie meeneem.

Heb je een geesteswetenschapper nodig om even te sparren? Ik zet graag mijn analytisch denkvermogen in om na te denken over complexe vraagstukken en samen te werken aan een oplossing.

Creatief lesontwerp

Het maken van creatieve lesontwerpen en lessenseries voor Engels in het voortgezet onderwijs en op de universiteit. Met aandacht voor interculturele communicatie indien gewenst.

Waarvoor een vertaling?

Natuurlijk laat je een belangrijk rapport vertalen. Maar wat kan er nog meer?

Wat je ervoor terugkrijgt

Een vertaling met flow!